På Älvgårdshuset har det konstaterats smitta

Inom Vård- och omsorg har det på Älvgårdshuset konstaterats att vi har covid-19 smitta bland brukare och personal.

På två enheter har vi totalt 7 brukare och en handfull personal som är smittade.

Screening pågår både bland personal och brukare enligt rutiner och kommer kontinuerligt att följas upp under en tid. Vi följer rutinerna för smittspårning vid covid-19. Alla brukare provtas och isoleras. Alla begränsningar vi kan vidta har verkställts för att begränsa spridning av smitta. Bland annat innebär det kohortvård.
Vi vädjar till alla som inte vaccinerat sig att göra det.

Bromsa och begränsa smittspridning genom att:

• Ta ansvar och skydda dig själv och andra från covid-19.
• Stanna hemma om symtom som kan tala för covid-19-infektion.
• Gå och testa dig om du har symtom på covid-19.
• Håll avstånd till andra både inomhus och utomhus. Undvik trängsel.
• God handhygien kan förebygga smitta.
• Om du umgås med andra än de du normalt träffar – gör det på ett smittsäkert sätt och i mindre grupper.
• Håll dig uppdaterad om vilka rekommendationer som gäller från Folkhälsomyndigheten och Smittskydd.
 Tack för allt du gör för att förhindra spridning