Konstaterade fall av covid-19

Socialförvaltningen har tyvärr konstaterat att vi fått in covid-19 smitta på en av våra verksamheter.

Vi jobbar med smittspårning och skyddsåtgärder enligt de rutiner som framtagits under pandemin. Vi vädjar till anhöriga och besökare att i möjligaste mån undvika besök i våra verksamheter under de närmaste veckorna, så att vi kan begränsa smittan. Vid besök vid våra verksamheter rekommenderar vi att använda munskydd och endast vistas i anhörigs rum.
Kom ihåg att tvätta händerna, hålla avstånd och besök inte dina anhöriga om du har symtom på Covid-19.

Vi vädjar att vaccinera er mot Covid -19 om ni inte gjort detta ännu.