Gällivare vänder

För första gången på flera veckor går antalet covidsmittade ner i Gällivare.
- Gällivare har varit ansatt men nu verkar det vända ner jättefint, säger smittskyddsläkaren Anders Nystedt.

Antalet smittade i Gällivare har mer än halverats sedan veckan före, från 60 fall till 29.
Enligt smittskyddsläkaren finns det dock en misstanke om att nedgången beror på att det varit höstlov.
- Vi vet att man är lite njugga med att gå och testa sig när det är lov, säger han.
För smittspridningen i såväl Gällivare som övriga länet verkar ske bland de yngre även om en och annan äldre också har smittats.
Också i länet som helhet går smittan ner även om Norrbotten fortfarande ligger högt i en regionjämförelse.

Desto bättre är Norrbotten vad det gäller vaccinationer. Där ligger länet på en andraplats just nu och nära 90 procent har tagit dos 1.

Smittskyddsläkaren riktar också beröm till länets ungdomar.
- De är bra på att vaccinera sig även om vaccinationsviljan bland de yngre är lägre än bland äldre av lätt begripliga skäl.