Långtidsparkering för resenärer

För personer som ska resa med exempelvis buss eller tåg och behöver parkering finns möjlighet till en långtidsparkering inom parkeringsområden nedan. Observera att längsta tillåtna parkeringstid är 4 dygn.

Adress: Centralplan 4, 982 36 Gällivare

Behöver du parkera din bil mer än 4 dagar?

Kontakta Gällivare kommun på e-post tillstand.gata@gallivare.se och ange:

  • Namn
  • Personnummer
  • Telefon
  • E-post
  • Syftet
  • Registreringsnummer på det fordon som ansökan avser
  • Ange mellan vilka datum parkeringstillstånd ska gälla

Utfärdad dispens ger inte rätt att stanna och parkera där det enligt trafikförordningen (1998:1276) är förbjudet att stanna och parkera. Missbrukad dispens kan återkallas.

Vid frågor och funderingar runt Parkeringstillstånd för rörelsehindrade kontakta:

  • Nurnihal Fjellström - gatuingenjör - tel. +46 (0)970-818 000

Tillbaka till meny