Lomontisuando

En för många kanske okänd pärla i Gällivare kommun är Lomontisuando. Här finner du ett demoområde för ReBorN LIFE (Restoration of Boreal Nordic Rivers), som är ett samarbetsprojekt som syftar till att återställa naturmiljön i vattendrag som påverkats av tidigare timmerflottning i Norrbotten och Västerbotten. Projektet kommer att gynna mångfalden av vattenlevande djur och växter.

Hur kommer jag dit?
Du kör mot Nattavaara via väg 822. När du har passerat hela byn och grusvägen tar vid svänger du sedan vänster in mot Polcirkeln och Koskivaara. Då du passerat Koskivaara har du ca 5 km innan du är framme vid din destination. Avfarten till rastplatsen är inte utmärkt men du kan se informationstavlorna och vindskyddet en bit in i skogen på din vänstra sida. Rastplatsen ligger fint till vid kanten av Råneälv.

Fakta
På plats finns ett vindskydd med sittbänkar en grillplats i mitten. Det finns även bord med bänkar samt en rastplats vid sidan av vindskyddet. En bit in i skogen hittar du ett utedass och en timrad stuga. Ta dig gärna tid att läsa på de fina informationstavlorna eller lös fiskekort och prova lyckan i älven (info finns uppsatt på vindskyddet)

Svårighetsgrad: lätt
Terräng: Bilväg finns fram till rastplatsen. Vid avfarten från Koskivaaravägen är vägen smal och delvis guppig. Gräsyta kring bord, bänkar och grillplats. Skogsstig leder till rastkoja samt utedass. Passar hela familjen

Tips: Om du vill läsa mer om projektet gå in på Länstyrelsens webbplats eller på rebornlifes egna hemsida:

Var rädd om naturen, ta med dig ditt skräp när du lämnar platsen.