Samhällsomvandlingen i Gällivare och Malmberget

 • Vad är en samhällsomvandling?
  • Samhällsomvandling är benämningen på en process med syfte att avveckla stora delar av ett samhälle och samtidigt utveckla andra delar av samma samhälle.

   I vårt fall handlar det om att avveckla stadsdelen Malmberget och utveckla samhället Gällivare. Detta sker till följd av underjordsgruvan LKAB Malmberget expansion för att kunna fortsätta bryta järnmalm. Brytningen underjord påverkar markytan, därför måste ett stort antal fastigheter flyttas.

 • Vart ska allt flyttas?
  • Gällivare centrum, Vassara älv, Repisvaara och Koskullskulle kommer bli dem mest attraktiva områdena för framtida bebyggelse och utveckling.

   Utöver bostäder och kommersiella verksamheter så har även skolan Kunskapshuset tillkommit tillsammans med is- och evenemangsarenan (även kallad Isborgen) och friidrottshallen. År 2027 kommer Multiaktivitetshuset så färdigbyggt mitt i centrum, denna magnifika pjäs kommer vara den sista pusselbiten av de större byggprojekten.

 • Hur länge ska samhällsomvandling i Gällivare och Malmberget pågå?
  • Samhällsomvandlingen förväntas pågå till minst år 2035 då nuvarande huvudnivå på 1250 meter djup kommer vara utbruten.

 • Vem betalar för allt?
  • Gruvbolaget LKAB ersätter ekonomiskt allt som påverkas. Aktörer som passar på att bygga nytt eller expandera står själva för en del av kostnaden.

 • Vart hittar jag mer information om samhällsomvandlingen?
  • Både Gällivare kommuns hemsida www.gellivare.se och LKAB:s hemsida www.samhallsomvandling.lkab.com aktuell information som uppdateras frekvent.

   På plats här i Gällivare har vi även Informationscentret Re-form som ger er möjlighet att överblicka samhällets förändringar. Det sker genom bland annat film, interaktiv sagovägg och VR-glasögon som tar er med på resan från förtid och nutid till framtida scenarion. Mer information om Informationscentret Re-form hittar ni på www.gellivare.se.