Fakta

 • Vad betyder namnet Gällivare?
  • Namnet kommer från det lulesamiska namnet Jiellovárre som betyder sprickberget. Det syftar på ”sprickan” eller tvärdalen som är mellan Välkommaberget i Malmberget och lågfjället Dundret i Gällivare.

 • Hur uppstod Gällivare?
  • Stadens historia går tillbaka till 1690-talet då första järnmalmsupptäckten skedde i berget Illuvare som senare kommer att bli kallad för Gällivare Malmberg och därefter Malmberget.

   År 1735 när första provbrytningen skedde bestod befolkningen i området i stort sett bara av samer tillhörande Kaitums sameby. I samband med detta beslutade Sveriges riksdag att kristna samhället genom att bygga en kyrka i området, varje matlag/hem i Sverige skulle bidra med ett öre silvermynt till byggnationen. År 1754 blev Ettöreskyrkan (Gällivare gamla kyrka) färdigbyggd, den finns fortfarande kvar på samma plats längs Kulturstigen intill Vassara älv.

   I anslutning med kyrkans etablering och att järnmalmsbrytning tog fart så utvecklades även Gällivare som ort. Men det stora uppsvinget dröjde ända till slutet av 1880-talet då järnvägsnätet Malmbanan byggdes och därmed underlättade malmtransporterna. Gruvbolaget LKAB grundades år 1890.

 • Vad är Sápmi?
  • Sápmi eller samernas land innefattar både landet Sápmi och folket samerna. Det geografiska området sträcker norr om Nordkalotten i länderna Norge, Sverige Finland och Ryssland. I Sverige finns det sammanlagt 51 samebyar och en kvartsmiljon renar.