Demokratidagen

Demokratidagen är ett forum där ungdomar ges möjlighet att träffa politiker och tjänstemän för att byta tankar och idéer. Oftast utgår dagen ifrån ett specifikt tema som är viktigt för ungdomar. Ungdomsrådet brukar vara de som står som arrangörer.