Ungdom Mot Droger

Konceptet Ungdom Mot Droger har funnits sedan 1990-talet. Genom åren har vi gjort en del förändringar inom ramen för kontraktskrivning, En hel del har hänt under de senaste 30 åren, bland annat nya trender och och de sociala mediernas intåg i ungdomars vardag. Det hittillsvarande konceptet har fyllt en funktion, men nu är det dags att förnya det drogförebyggande arbetet. Fokus kommer att läggas på att anordna drogfria arrangemang och aktiviteter. Vi kommer även att använda oss av aktuell teknik och lösningar för att nå ungdomar i högre utsträckning. Nya plattformar och mötesplatser för en drogfri livsstil arbetas fram. Resan har redan börjat! 
 


Har du som ung eller förälder frågor om UMD?

Kontakta ungdomskonsulent 

Fredric Olofsson
Tel. 0970-818 108
E-post