Ungdom Mot Droger

UMD är en del i kommunens drogförebyggande arbete och står för en nykter livsstil. Medlem kan man bli från åk.6 och upp till att man fyllt 18 år. Genom att skriva ett kontrakt med någon av sina föräldrar/vårdnadshavare om att ta ställning till att inte röka (även e-cigaretter), snusa, använda alkohol eller andra berusningsframkallande medel så får man ta del av olika förmåner och aktiviteter.


Har du som ung eller förälder frågor om UMD?

Kontakta ungdomskonsulent 

Fredric Olofsson
Tel. 0970-818 108
E-post