Skoterleder

Välkommen till Gällivare för att prova de ca 120 milen skoterleder som finns i kommunen. Huvudmannskapet är fördelat med ca 1/3 vardera på kommunala leder, statliga leder (ovan odlingsgräns i fjällen) och på föreningar/organisationers leder. På kartan nedan ser du prepareringsstatus på de kommunala skoterlederna samt för de som driftas av föreningar. Klicka på filtrera för att se rastplatser, vintercaféer, toaletter, tankställen m.m.

Som skoterförare är du skyldig att visa hänsyn till renskötseln och  respektera rådande förbudsområden. Tänk även på att visa hänsyn till boende, djur och medtrafikanter när du vistas på våra leder.