Skoterleder

Välkommen till Gällivare kommun för att prova våra skoterleder. Vi har ca 120 mil skoterleder i kommunen. Huvudmannskapet är fördelat med ca 1/3 vardera mellan kommunala, statliga (ovan odlingsgräns i fjällen) och föreningar/organisationer. På kartan nedan ser du prepareringsstatus på de kommunala skoterlederna samt de som driftas av föreningar. Klicka på filtrera för att se rastplatser, vintercaféer, toaletter, tankställen m.m.

Som skoterförare är du skyldig att visa hänsyn till renskötseln och  respektera rådande förbudsområden. Tänk även på att visa hänsyn till boende, djur och medtrafikanter när du vistas på våra leder.

Vi vill tipsa om att ladda ner och läsa