Fredningstider för lax och öring

Gällivare kommun vill påminna om fredningstider för lax och öring som blivit aktuella ifrån och med den 1 september.

1. Fiske efter öring är förbjudet 1 september – 14 oktober.
2. Fiske efter lax är tillåtet i Råneälvens vattensystem, 19 juni – 31 augusti.
3. Fiske efter lax är tillåtet i Kalixälvssystemet med bivattendrag. Dock ej under tiden 1 september – 31 december.

Under hösten kan du istället passa på att fiska efter t.ex. abborre, gädda, lake, sik och harr.

På Gällivare kommuns hemsida https://www.gallivare.se/Projekt/Fiskeguiden/Kartor/ hittar du kartmaterial och information om i vilka sjöar och vattendrag du hittar de olika arterna.