Tillfälliga skoterförbudsområden våren 2022

Tillfälliga skoterförbudsområden införs i angivna områden inom Gällivare kommun:

Från förbudet undantas personal som anges i § 1, Terrängkörningsförordningen.
Ortsbor, markägare, verksamhetsutövare eller andra med särskild rätt eller intresse kan ansöka om dispens hos Gällivare kommun, post@gallivare.se. Ansökan ska beskriva:
- Tidpunkt
- Syfte
- Väg för den planerade skoterfärden

Beslutet om förbud kan överklagas. Överklagan inlämnas till Gällivare kommun, 982 81 Gällivare eller post@gallivare.se