Tillfälliga skoterförbudsområden våren 2023

Tillfälliga skoterförbudsområden införs i angivna områden inom Gällivare kommun:

Från förbudet undantas personal som anges i § 1, Terrängkörningsförordningen.
Ortsbor, markägare, verksamhetsutövare eller andra med särskild rätt eller intresse kan ansöka om dispens hos Gällivare kommun, post@gallivare.se.

Ansökan ska beskriva tidpunkt, syfte och väg för den planerade skoterfärden. Beslutet om förbud kan överklagas.
Överklagan inlämnas till Gällivare kommun, 982 81 Gällivare eller post@gallivare.se

De statliga skoterlederna omfattas ej av förbudet och kan således fortsatt användas.