Föreningsbidrag

Föreningar och organisationer som är verksamma i Gällivare kommun har möjlighet att söka bidrag och verksametsstöd från kommunen. Det ekonomiska stödet ska användas till insatser förenliga med kommunens vision, värdegrund och målsättning vilket innebär att främja delaktighet, jämställdhet och mångfald i kommunen.

Klicka här för att läsa mer om Gällivare kommuns villkor för ekonomiskt stöd till föreningar/organisationer

Utöver kommunala bidrag finns också möjlighet att erhålla statliga bidrag för verksamheter som är till nytta för civilsamhället.
Läs mer om de statliga stöden och ansök på https://www.mucf.se/bidrag.

Ibland kan ideella föreningar och privatpersoner dessutom ha möjlighet att söka ekonomiskt stöd via olika stiftelser och fonder. På https://svenskbidragsformedling.se/ finns information för dig som vill veta mer. 

Nedan finns blanketter för att söka olika föreningsbidrag från Gällivare kommun:

Generella föreningsbidrag
Bidrag till jakt- och fiskevårdande verksamhet

Maila din ansökan till post@gallivare.se