Fritid

Gällivare kommun bjuder in till ett rikt fritids- och friluftsliv. Här finns oändliga möjligheter till fantastiska naturupplevelser under hela året. Här finns högklassiga fritidsanläggningar, isbanor, skid- och skoterspår samt attraktiva friluftsområden.

Ansvaret för skötsel och drift sker delvis i samverkan med föreningslivet. Om du vill boka en lokal, starta en förening eller letar annan information som du inte finner på denna sida så är du välkommen att kontakta oss via e-post eller per telefon.

Länk till förvaltningens organisationFörvaltningschef
Tim Zedig
Tel: 0970-818 000

Avdelningschef
Robert Nilsson
Tel: 0970-818 000

Bokningscentral
Tel: 0970-818 665

Organisation