Lediga tomter

 

Försäljningen av småhustomter öppnar den 1 juni klockan 08.00 och pågår så länge det finns tomter kvar.

 

Uppgift om lediga, bokade samt sålda tomter finns i länken här ovan. När du är inne i karttjänsten går det att trycka på en färgmarkerad tomt för att få upp information om fastighetsbeteckning, area, pris, tomttyp (plan eller souterräng) samt länk till plankarta och planbeskrivning. Grön tomt betyder att den är ledig, gul tomt är bokad och röd tomt är såld. Observera att endast de tomter som är grönmarkerade är till salu. 

Till er som vill köpa en tomt: 

Läs noggrant igenom informationen nedan. Fyll sedan i blanketten ”Anmälan köp av småhustomt” som finns här till höger. Spara ner den och skicka den sedan till villatomter@gallivare.se 

När vi bekräftat per mejl att ni kan köpa tomten behåller vi den bokad i 14 dagar. Under dessa 14 dagar skickas två exemplar av köpekontrakt hem till er. Köpekontraktet undertecknas av er och återsänds sedan till oss. Ni kommer sedan få tillbaka ett exemplar som behålls av er. Köpeskillingen betalas in senast på tillträdesdagen till Gällivare kommuns bankgiro, 754-1576. Vid betalningen anger ni fastighetsbeteckningen. Ni ansöker själva om lagfart. Tillträdesdagen sätts en månad ifrån det att vi skickar ut kontraktet, alternativt enligt särskild överenskommelse.  

Vid det fall vi ej har mottagit kontraktet i retur från er inom 14 dagar läggs tomten ut till försäljning på nytt.  

Observera att e-postadressen ovan endast är till för att boka en tomt. Alla övriga frågor hänvisas till SAM@gallivare.se eller 0970-818000 (växeln). 

Här till höger finns kopia av köpekontraktet att läsa. Det är det som skickas till köparen. Läs igenom kontraktet innan ni bokar en tomt. För souterrängtomter gäller det avtal som heter "Köpeavtal småhustomt souterräng". Vi vill uppmärksamma köpare på att det finns bestämmelser om nybyggnadsskyldighet i kontraktet samt förbud mot att sälja vidare fastigheten utan säljarens medgivande.  

Observera att under sommaren kommer inkorgen inte kommer att stämmas av kontinuerligt, varför det som anges här ovan om tillträdesdagen inte säkert kan hållas. Vi skickar alltid en bekräftelse när vi har läst ert mejl. Under vecka 28 kommer inkorgen inte att vara bemannad.  

Praktisk information: 

Bygglov: På www.mittbygge.se går det att läsa mer om samt ansöka om bygglov. Frågor angående bygglov kan ställas till miljö- och byggavdelningen på mobpost@gallivare.se eller 0970-818 000 (växeln) 

Fiber: Allmän information om fibernätet finns att läsa på www.dundernet.se. 

Vid frågor som rör fiber kan ni kontakta dunderNET på bredband@gallivare.se 

VA-anslutning: När ni köpt en tomt behöver ni också ansöka om anslutning till det kommunala VA-nätet. Blankett för detta finns här: gallivare.se/vattenavlopp. Anslutningsavgiften för en ”standardvilla” ligger på cirka 120 000 – 130 000 kronor. Observera att kostnaden för VA-anslutning inte ingår i försäljningspriset. 

Markarbeten: Tomterna är grovplanerade, vilket betyder att organiskt material är bortforslat och en grov terrassering är utförd. Markens slutliga höjdläge är inte heller bestämt, utan slutlig höjd bestäms i bygglovet. Ytterligare markarbeten kommer att krävas av köparen för att förbereda för exempelvis grundläggning. Fem tomter inom området är grovplanerade för att grundläggas med souterräng, det framgår under respektive tomt vilken typ av tomt det är (plan eller soutteräng). 

Vad får man bygga?  

Enbostadshus i högst två våningar. Souterrängvåning får anordnas utöver angivet högsta antal våningar. Största byggnadsarea är 25 % av fastighetens area. Fasaden ska utgöras av trä, minst 30 %, inom etapp 2 och minst 70 % inom etapp 1. Fasaden ska färgas i matta, dova, naturanpassade kulörer. Taken ska vara matt svart, alternativt gröna beväxta tak. Se mer detaljer i plankartan samt planbeskrivningen, länk finns på respektive tomt i kartan.