Kontakta byggavdelningen

Miljö- bygg- och räddningsförvaltningen
E-post

Expedition
Tel: 0970-81 80 00 vx

Telefontider
Måndag-tisdag 13-15
Onsdag-torsdag 9.30-11.30

Förvaltningschef
Henrik Lyngmark
Tel: 0970-81 80 00 vx

Tf Byggchef
Helena Olofsson

Byggnadsinspektör
Eric Karnöskog
Michaela Sjöholm

Förvaltningssamordnare
Linda Sundberg

Förvaltningsjurist
Hanna Laukanen