Gamla byggnadsritningar

Ska du bygga om ett hus kan gamla byggnadsritningar vara till stor hjälp. De flesta ritningar och andra dokument som hör till byggnationen finns sparade i kommunens arkiv. Dessa handlingar räknas som offentliga och du kan få tillgång till kopia på det dokumet du behöver för att söka bygglov.

Kontakta oss på miljö- bygg- och räddningsförvaltningen, tel. 0970-818 000, när du vill få hjälp med äldre underlag.

Vi behöver veta din fastighetsbeteckning - till exempel Tingshuset 1 - eller gatuadress.