Felanmälan fastigheter

Det är av yttersta vikt att alla felanmälningar kommer in i systemet, detta för att underlätta Top Bostäders arbete och för att ge oss som jobbar med fastighetsfrågor en ökad möjlighet till uppföljning.

Alla kan utföra felanmälan samt ta emot återkoppling till dessa. Vänligen lämna namn och telefonnummer för att underlätta återkoppling.