Årets byggnad

2018

Årets_byggnad_2018

Stipendiet tilldelas den som på ett enastående sätt har visat vara en förebild genom byggnad/renovering av byggnad, utomhusmiljö i en god arkitektonisk anda och/eller på ett miljömässigt och energisnålt sätt. Urvalskriterie är god arkitektur, bra miljöval- energisnålhet- klimatanpassat- kulturhistoriskt bevarande- bra och trivsam miljö. 

Årets byggnad stipendiet tilldelas LKAB för flytt och bevarande av 30 st. kulturhus till området Solbacken i Koskullskulle med motiveringen:

Byggnaderna har varit en del av Malmbergets kulturmiljö under många år. Nu har de flyttats till ny placering i Koskullskulle, där LKAB har efterliknat den kulturmiljö som fanns i Malmberget med generösa grönytor mellan husen. Husen har transporterats på trailer och kommer att användas som bostäder i många år framöver.

2017

Stipendiet tilldelas den som på ett enastående sätt har visat vara en förebild genom byggnad/renovering av byggnad, utomhusmiljö i en god arkitektonisk anda och/eller på ett miljömässigt och energisnålt sätt. Urvalskriterier är god arkitektur, bra miljöval- energisnålhet- klimatanpassat- kulturhistoriskt bevarande- bra och trivsam miljö. 

Årets byggnad 2017 tilldelas Lovikka Möbelfabriks ABs flerbostadshus på Gråtruten 1, med motiveringen:

En privat aktör som visar vilja och vågar satsa i Gällivare i arkitektonisk god anda.

 

Tidigare stipendiater:

2016    Restaurangbyggnaden, Sarriland, ladtjojaure

2015    Quality Hotel Lapland

2014    Naturum, Sjöfallet.