Årets byggnad

2021

Stipendiet tilldelas den som på ett enastående sätt har visat vara en förebild genom byggnad/renovering av byggnad, utomhusmiljö i en god arkitektonisk anda och/eller på ett miljömässigt och energisnålt sätt

Urvalskriterier: God arkitektur, bra miljöval-energibesparande-klimatanpassat- kulturhistoriskt bevarande-bra och trivsam miljö.

Årets byggnad stipendiat tilldelas Margot och Mikael Isaksson Jänkänpää för flytt av kulturhistorisk värdefull byggnad som har fått tillbaka sin forna glans samtidigt som den har moderniserats.

Juryns motivering:

Byggnaden har varit en del av Malmbergets kulturhistoriska miljö under många år. Flytten av byggnaden och att den taktfullt återställts förstärker det stilfulla uttrycket. Samtidigt har byggnaden en tilltalande placering och gestaltning som tar tillvara på de vyer som naturen erbjuder och förstärker känslan av närhet till fjäll och rekreationsområden kring Gällivares välkända landmärke Dundret. Flytten av byggnaden en bra markering hur alla kan bidra till att skapa ett hållbart samhälle.

2020

Årets byggnad 2020

Stipendiet tilldelas den som på ett enastående sätt har visat vara en förebild genom byggnad/renovering av byggnad, utomhusmiljö i en god arkitektonisk anda och/eller på ett miljömässigt och energisnålt sätt:

Urvalskriterier: God arkitektur, utveckling av landsbygden, vackert läge. 

Årets byggnad stipendiet tilldelas Tomas och Helena Huru för nybyggnation av fritidshus på fastigheten Soutujärvi 12:23 med motiveringen:

Placeringen intill sjön, byggnadens utseende och utveckling av landsbygden är urvalskriterier för årets byggnad. Närheten till naturen bidrar till en rofylld stämning över fritidshuset. Stora fönster mot sjön tar tillvara på de vyer som naturen erbjuder. Juryn ser vidare positivt på den utveckling av landsbygden som fritidshuset står för. Med grund i ovanstående motivering bedömer juryn att fritidshuset på fastigheten Soutujärvi 12:23 ska utses till årets byggnad 2020.

2019

Årets byggnad 2019

Stipendiet tilldelas den som på ett enastående sätt har visat vara en förebild genom byggnad/renovering av byggnad, utomhusmiljö i en god arkitektonisk anda och/eller på ett
miljömässigt och energisnålt sätt:

Urvalskriterier: God arkitektur, bra miljöval- energisnålhet- klimatanpassat- kulturhistoriskt bevarande- bra och trivsam miljö. 

Årets byggnad stipendiet tilldelas Tomas och Maria Wennberg för nybyggnation av fritidshus på fastigheten Gällivare 9:67 med motiveringen:

En tilltalande placering på tomten tar tillvara på de vyer som naturen erbjuder och förstärker känslan av närhet till sjö och fjäll i en ombonad tillvaro. Ett fritidshus med smakfulla val såväl utvändigt som invändigt, med fint utförda detaljer och moderna tekniklösningar utgör ett gott exempel för en satsning som befäster de värden som finns runt om oss i
kommunen. Ett så kallat smarthus öppnar upp för möjligheter för styrning på ett kreativt och energisnålt sätt, helt i linje med att skapa hållbara städer och samhällen, i enlighet med Agenda 2030.

2018

Årets_byggnad_2018

Stipendiet tilldelas den som på ett enastående sätt har visat vara en förebild genom byggnad/renovering av byggnad, utomhusmiljö i en god arkitektonisk anda och/eller på ett miljömässigt och energisnålt sätt. Urvalskriterie är god arkitektur, bra miljöval- energisnålhet- klimatanpassat- kulturhistoriskt bevarande- bra och trivsam miljö. 

Årets byggnad stipendiet tilldelas LKAB för flytt och bevarande av 30 st. kulturhus till området Solbacken i Koskullskulle med motiveringen:

Byggnaderna har varit en del av Malmbergets kulturmiljö under många år. Nu har de flyttats till ny placering i Koskullskulle, där LKAB har efterliknat den kulturmiljö som fanns i Malmberget med generösa grönytor mellan husen. Husen har transporterats på trailer och kommer att användas som bostäder i många år framöver.

2017

Stipendiet tilldelas den som på ett enastående sätt har visat vara en förebild genom byggnad/renovering av byggnad, utomhusmiljö i en god arkitektonisk anda och/eller på ett miljömässigt och energisnålt sätt. Urvalskriterier är god arkitektur, bra miljöval- energisnålhet- klimatanpassat- kulturhistoriskt bevarande- bra och trivsam miljö. 

Årets byggnad 2017 tilldelas Lovikka Möbelfabriks ABs flerbostadshus på Gråtruten 1, med motiveringen:

En privat aktör som visar vilja och vågar satsa i Gällivare i arkitektonisk god anda.

 

Tidigare stipendiater:

2016    Restaurangbyggnaden, Sarriland, ladtjojaure

2015    Quality Hotel Lapland

2014    Naturum, Sjöfallet.