Synpunkter och klagomål

Synpunkter och klagomål - en del av det systematiska kvalitetsarbetet

Vi har som mål att erbjuda god kvalitet och ett gott bemötande i alla våra verksamheter. Synpunkter och klagomål på utbildningen är en del i det systematiska kvalitetsarbetet och viktigt för den fortsatta utvecklingen av verksamheterna. Enligt Skollagen är huvudmannen skyldig att ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen i verksamheten.

Ett klagomål innebär ett tydligt uttryckt missnöje på utbildningen eller verksamheten som kräver respons. Synpunkter och klagomål tas emot på ett strukturerat sätt och återkopplas enligt rutinerna. Om det framkommer att det finns brister i verksamheten ska huvudmannen vidta nödvändiga åtgärder.

Hantering av synpunkter och klagomål

Om du har synpunkter eller klagomål på verksamheten ska du i första hand kontakta berörd mentor, lärare/förskollärare eller annan personal. Nästa steg kan vara samtal med rektor. I menyn till vänster hittar du alla Gällivare kommuns förskolor, skolor och övrig verksamhet, samt adresser, telefonnummer och övriga kontaktuppgifter.

Om du vill framföra en synpunkt eller ett klagomål till Barn- och utbildningsförvaltningen ska du i första hand använda e-tjänst för att göra detta (se länk nedan). Det finns också möjlighet att använda blankett som skickas in via post eller e-post (se kontaktuppgifter nedan).

Alla synpunkter och klagomål utreds och registreras som en allmän handling vilket innebär att alla som frågar efter handlingen har rätt att få en kopia, eller att läsa den. Det gäller synpunkter och klagomål insända via e-tjänst såväl som andra skriftliga synpunkter eller klagomål. Om handlingen innehåller känslig information kan hela, eller delar av den sekretesskyddas.

När ärendet är färdigutrett och eventuella åtgärder vidtagits ska du som lämnat synpunkten eller klagomålet få återkoppling i ärendet. Om du väljer att vara anonym finns ingen möjlighet till återkoppling.

Länk till vår e-tjänst

Länk till blanketten

Om du använder blankett, skicka den ifyllda blanketten till:

Gällivare kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen
Tingshusgatan 8-10
982 81 Gällivare

eller via e-post till: boupost@gallivare.se