Schoolsoft


Nå Schoolsoft via en app.

Gällivare kommuns grundskola använder den webb-baserade lärplattformen SchoolSoft i sitt dagliga arbete. Schoolsoft underlättar kommunikation och information mellan vårdnadshavare, elever och lärare. Där kan man bland annat hitta scheman, planeringar, studieresultat, närvaro samt anmäla frånvaro. Du kan även kommunicera med skolans personal.

 

Kort introduktion
om Schoolsoft
för vårdnadshavare
     

Länk till Schoolsofts filmer för vårdnadshavare