Minoritetsspråk/ modersmål

Här hittar du information om barn och elevers rättigheter gällande modersmål och nationella minoritetsspråk i förskola och grundskola. 

Gällivare kommun är förvaltningsområde för samiska, meänkieli och finska. 

En elev i grundskolans åk 1 - 9 och i grundsärskolan kan få modersmålsundervisning om: 

  • En eller båda vårdnadshavarna har ett annat språk än svenska som sitt modersmål
  • Språket är dagligt umgängesspråk i hemmet
  • Eleven har grundläggande kunskaper i språket
  • Minst 5 elever i kommunen önskar undervisning i samma språk
  • Det finns en lämplig lärare

Minoritetsspråksundervisning:

  • Erbjuds i de nationella minoritetsspråken samiska, finska, meänkieli, romani chib och jiddisch
  • En elev kan få minoritetsspråksundervisning även om språket inte är det dagliga umgängesspråket i familjen
  • Eleven behöver inte ha grundläggande kunskaper
  • Undervisning ska erbjudas oavsett antal elever som ansöker
  • Elever som tillhör någon av de nationella minoriteterna har en starkare rätt till modersmålsundervisning än andra elever.

I de bifogade filerna finns information om barns rättigheter till modersmål och minoritetsspråk i förskolan.

Information om nationella minoritetsspråk/modersmål på svenska
Information om nationella minoritetsspråk/modersmål på finska
Information om nationella minoritetsspråk/modersmål på lulesamiska
Information om nationella minoritetsspråk/modersmål på meänkieli
Information om nationella minoritetsspråk/modersmål på nordsamiska

Länk till Skolverkets inforrmation om rätten att utveckla sitt minoritetsspråk.

Ansökan om modersmåls- eller minoritetsspråksundervisning

Länk till E-tjänst ansökan om modersmåls-, minoritetsspråksundervisning

Om du inte har möjlighet att ansöka via e-tjänsten, kontakta skolans administratör.

Länk till Skolverkets informationsbroschyr Dags för språkval!