Läsårsplan

Läsårsplanen gäller alla barn och elever i förskola, förskoleklass, grundskola och fritidshem.

Samordnad verksamhet sker under grundskolans lovveckor och innebär att förskole- och fritidsverksamhet är samordnad på ett fåtal förskolor och fritidshem. Övriga förskolor och fritidshem är då stängda.

Mer information om var verksamheterna samordnas under lov samt information om hur vårdnadshavare ansöker om plats för detta meddelas inför aktuellt lov.

Här finns läsårsplanen för 2021/2022

Här finns läsårsplan för 2022/2023

Här finns läsårsplan för 2023/2024