Förskoleklass - Frågor och svar

Nedan hittar du vanliga frågor och svar om för- och grundskolorna i Gällivare kommun.

Ansökan om plats i förskoleklass

Hur och när ansöker jag om plats i förskoleklass för mitt barn?
Du får information om hur ansökan och antagning går till hemskickad höstterminen innan skolstart för förskoleklass. Ansökan görs via kommunens e-tjänst. 

Hur loggar jag in i e-tjänsten?
Du loggar in med e-legitimation eller mobilt bank-id. 
Logga in i e-tjänsten https://gallivare.enamnd.se/ 
Välj utbildning och förskola- "Ansökan om plats i förskoleklass" och följ sedan instruktionerna på sidan.

Har du frågor kontakta via mejl ansokan.forskoleklass@gallivare.se 

Hur ser antagningsprocessen ut för förskoleklass?
Oktober - 
Informationsbrev skickas till vårdnadshavare. E-tjänst "Ansökan om plats i förskoleklass" öppen 24 oktober - 6 november.
November -  E-tjänst stängd, 6 november sista dag för ansökan. 
Februari - Välkomstbrev med placeringsmeddelande skickas till vårdnadshavare i början av februari.

Sent inkommen ansökan
Om du har glömt att ansöka inom den ordinarie ansökningsperioden kan du göra en
sen ansökan mellan 14 -27 november, men chanserna att få en plats på någon av dina önskade skolor blir mindre.

Om jag har äldre barn på en skola, kan min 6-åring få förtur till samma skola då?

Gällivare kommun använder inte syskonförtur som urval då det finns fler sökande än platser.

När får jag besked om vilken skola mitt barn är placerad på?
I början av februari är antagningsprocessen färdig och ett placeringsmeddelande skickas hem till vårdnadshavarna.

Varför fick inte mitt barn plats på den skola vi ansökte om i första hand?
Skolorna har begränsningar i hur många elever per klass de kan ta emot. När det är fler sökande än platser sker ett urval enligt den relativa närhetsprincipen. Det innebär att samtliga sökande rangordnas efter avstånd till förstahandsvalet jämfört med avståndet till en alternativ skola. Den elev som har mest att förlora i avstånd på att inte få sitt förstahandsval, blir erbjuden platsen. 

Kan jag önska klass för mitt barn?
Varje skola samverkar och har ett överlämnande med förskola/pedagoisk omsorg inför start i förskoleklass. Därefter organiserar och beslutar skolan om lämplig klassammansättning utifrån ett pedagogiskt helhetsperspektiv. 

Hur ansöker jag om plats i fritidshem för mitt barn?
Ansökan görs via e-tjänst. Information hittar du här http://www.gellivare.se/Kommun/Barn--utbildning/Ansok-till-forskolafritidshem/

När börjar höstterminen?
I läsårsplanen kan du se när skolan börjar samt när alla lov infaller. Läsårsplanen för nästa läsår uppdateras i början av året, och finns i högerspalten.