Lapplands Lärcentra har beviljats projektmedel

Lapplands Lärcentra, vuxenutbildningen har beviljats projektmedel för två olika projekt via Europeiska Socialfonden. Det ger ringar på vattnet för vår kommun.

Det ena projektet är LEVA-projektet som ska ta fram en modell för att höja kompetens och statusen för vård- och omsorgspersonal.

– Det är mycket glädjande att vi nu konkret kan se att ett stort projekt blir aktuellt. Samverkan är ett viktigt verktyg när det gäller att rekrytera och säkerställa kompetensen i Socialförvaltningens verksamheter, säger Johan Apelqvist, stabschef Socialförvaltningen.

Det andra projektet som beviljats projektmedel heter Koordinerad kompetensförsörjning i glesbygd, och syftar till att ge bättre möjligheter att studera på distans och göra praktik på hemorten.

– Det här betyder mycket för norra Norrland och inte minst Gällivare kommun. Vi behöver tänka nytt och samverka bättre med näringsliv och akademi för att klara utmaningarna på arbetsmarknaden. Koordinerad kompetensförsörjning är att tänka nytt. Projektet kommer sänka tröskeln till utbildning på universitetsnivå, säger Henrik Ölvebo, kommunalråd.

Visste du att Lapplands Lärcentra gör det möjligt att studera till ett yrke medan du bor kvar i Gällivare? Men istället för att sitta hemma vid köksbordet kan du få tillgång till allt från studielokaler och datorer till studiecoach via lärcentrat i Kunskapshuset.

Gällivare är en av fyra kommuner som bedriver vuxenutbildning inom Lapplands Kommunalförbund. De övriga kommunerna är Kiruna, Pajala och Jokkmokk.