Nationella minoriteter

Sveriges fem nationella minoriteter; judar, romer, sverigefinnar, tornedalingar och urfolket samer, har sedan 1 januari 2010 stärkta rättigheter och möjligheter tack vare lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk.

I Minoritetsspråkslagen (2009:724) framgår att barns utveckling av en kulturell identitet och användning av det egna minoritetsspråket särskilt ska främjas. I språklagen (2009;600) anges att det allmänna har ett särskilt ansvar för att skydda och främja de nationella minoritetsspråken. Det allmänna ska även i övrigt främja de nationella minoriteternas möjligheter att behålla och utveckla sin kultur i Sverige.

Gällivare kommun är förvaltningsområde för finska, meänkieli och de samiska språken. I minoritetsspråkslagen framgår att när en kommun i ett förvaltningsområdeska erbjuder plats i förskolan, ska kommunen erbjuda barn vars vårdnadshavare begär det, en plats i förskoleverksamhet där hela eller delar av verksamheten bedrivs på finska, meänkieli eller samiska.

I menyn till vänster kan du finna mer information om nationella minoriteters rättigheter inom för- och grundskoleverksamhet.