Specialkost

Du som elev som av medicinska, etiska eller religiösa skäl inte kan äta den mat som serveras erbjuds ett alternativ som motsvarar matsedelns mat.

Enligt barn, utbildning- och kulturnämnden har beslut tagits att, från vårterminen 2018 skall intyg inlämnas för att elev/barn skall få specialkost vid Gällivare kommuns skolor och förskolor.
Intyget skall vara skrivet av läkare/sköterska/dietist

Intyg lämnas tillsammans med ansökan om specialkost i följande länk : Ansökan om specialkost


Intyg av läkare/sköterska/dietist behöver inte lämnas in för laktosintolerans, enbart ansökan om specialkost.

Ansökan om specialkost av/utan medicinska skäl skall förnyas varje hösttermin.

Intyg från läkare/sköterska/dietist behöver du ej förnya, enbart om specialkosten förändras.


Följande skäl finns för specialkost:

Medicinska skäl

Du som är överkänslig eller har allergiska besvär mot födoämnen ska tryggt kunna äta maten som serveras. Mottagningsköken beställer specialkost enligt specialkostintyget och tillagningsköket tillagar med noggranna säkerhetsrutiner för att garantera att du får rätt mat. I verksamhetens egenkontrollprogram finns rutiner som beskriver hanteringen av specialkoster. På grund av risken för svåra allergiska reaktioner av nötter inklusive jordnötter, mandel och sesamfrön förekommer dessa livsmedel inte i vår verksamhet.

Etiska skäl

Till dig som inte äter kött av etiska skäl erbjuder köket ett lakto-ovo-vegetariskt alternativ det vill säga att den innehåller mjölk och ägg.

Religiösa skäl

I verksamheten tas hänsyn i största möjliga mån till de krav som religioner ställer på mat och livsmedel. Undantag finns om lagstiftningen säger något annat som t ex djurskyddslagen. Köket erbjuder ett lakto-ovo-vegetariskt alternativ.