Förskolekök

Förskolekök

Det är 13 förskolekök i Gällivare kommun och alla är mottagningskök.  I mottagningskök planerar och bereds frukost och mellanmål, lunchen tas emot kall från ett centralkök. 
Maten i förskolan ska även vara fri från onödiga tillsatser. Alla våra måltider på förskolan är näringsvärdesberäknade.

Rekomendationer

Lunchen ska innehålla ca 30% av det dagliga energi- och näringsbehovet

Frukosten ska innehålla ca 20-25% av det dagliga energi- och näringsbehovet.

Mellanmålet ska innehålla ca 10-15% av det dagliga energi- och näringsbehovet.

Tips att läsa;
Bra mat i förskolan

Råd om risprodukter i förskola