Skolval

Förskoleklass

Första skolvalet sker inför hösten då barnet fyller sex år och börjar förskoleklass. Alla barn har rätt att gå på en skola i närheten av hemmet utifrån den adress barnet är folkbokfört på, enligt Skollagen. I Sverige har vi dock fritt skolval och det betyder att vårdnadshavare får önska vilken skola de helst vill att barnet ska gå på. Tänk bara på att om ni väljer en annan skola än den anvisade för ert barn kan det påverka rätten till eventuell skolskjuts. Vårdnadshavares önskemål om skolenhet tillgodoses så långt det är möjligt, men ibland får inte alla barn plats på sitt förstahandsval. Ni blir då erbjudna plats på annan skolenhet.

Detta informationsbrev skickas till den adress där barnet är folkbokfört

Länk till e-tjänst för ansökan om plats i förskoleklass

E-tjänstens ansökningsperiod är hösten året innan skolstart. Om ni vill ansöka om plats i förskoleklass under annan tid hänvisas ni till e-tjänsten "Byte av skola" istället. Se nedan.

Vi ser helst att ni ansöker om plats via e-tjänsten. Om det inte är möjligt kontakta Hedskolans administratör  för en blankett att skriva ut och skicka per post till angiven adress.

Vid frågor se i första hand vanliga frågor och svar.
Du kan även kontakta Barn- och utbildningsförvaltningen via mail bouledning@gallivare.se

Se vanliga frågor och svar

Byte av skola

Om ni vill byta skola för ert barn antingen inom Gällivare kommun eller från annan kommun hänvisas ni till denna e-tjänst. 

Länk till e-tjänst för byte av skola

 I vänsterspalten kan ni läsa mer om skolorna i Gällivare kommun.