Officiell statistik

Tillgänglig statistik för Hakkasskolan.
*Klicka på länken nedan
*Välj skolform grundskola
*Välj kommun Gällivare
*Välj visa statistik för en skola
*Markera Hakkas Centralskola
*Klicka på sök
'Välj den statistikrapport du önskar

Länk till statistiken