Årskurs 1-3

Årskurs 1-3

Vi är ett arbetslag som består av lärare, fritids-, resurs- och specialpedagoger. Tillsammans har vi ansvar över de sju klasserna i årskurs 1-3.

Vår grundtanke är att så ofta det är möjligt samverka i olika former. Detta för att skapa trygghet,  ge alla elever möjlighet att utvecklas  och lära sig  på  olika sätt .

Eleverna arbetar  delvis  med  -Att skriva sig till  läsning, ASL,  inspirerat av Arne Tragetons metod. Det innebär att eleverna  lär sig läsa genom att skapa egna texter på datorn. Kontakt:

Rektor
Marika Korpi-Frisk
Tel: 0970-818 515

Biträdande rektor
Britt-Inger Landström
Tel: 0970-818 558

Personalrum/sjukanmälan
Tel: 0970-818 351
Skolmåltidslokal
Tel: 0970-818 350
Hemkunskap
Tel:0970-818 353
Träslöjd
Tel: 0970-818 758
Tennishallen IDH
Tel: 0970-818 749