Vintergatans förskoleklass

I förskoleklass har vi två grupper, Galaxen och Kometen där fyra förskollärare arbetar. Vår verksamhet är länken mellan förskola och skola och där lärandet sker genom leken. Vi har utelek dagligen på skolgården och den närliggande skogen. Barnen lär genom idrott och rörelse, bad, sång, skapande, språk- och mattelekar.