Vintergatans förskoleklass

Vi är 46 barn i två grupper, Galaxen och Kometen. Här arbetar fyra förskollärare och en fritidspedagog . Vår verksamhet är länken mellan förskola och skola och där lärandet sker genom leken. Vi har utelek dagligen på skolgården och den närliggande skogen. Barnen lär genom idrott och rörelse, bad, sång, skapande, språk- och mattelekar.