Årskurs 4-6

I vårt arbetslag ingår lärare, klassmentorer, resurs-och specialpedagoger som tillsammans arbetar med eleverna i årskurserna 4-6.
Vi har ett teambaserat arbetssätt där vi med våra olika kompetenser sätter utvecklingen av elevernas förmågor i fokus.Kontakt:

Rektor
Marika Korpi-Frisk
Tel: 0970-818345
Btirädande rektor
Britt-Inger Landström
Tel: 0970-818 558
Pers.rum/sjukanmälan 
Tel: 0970-818 35
Skolmåltidslokal 
Tel: 0970-818 350
Hemkunskap
Tel: 0970-818 353
Träslöjd
Tel: 0970-818 758
Tennishallen IDH 
Tel: 0970-818 749.