Myrans Fritids

Vårt fritids är sammanbyggd med årskurs F-9 skolan.

Efter skoldagen börjar fritidsverksamheten för 38 barn i åldrarna 6 - 11 år.

Barnen bör ha kläder för alla väder eftersom vi är ute varje dag.
Vi har en stor lekplats och mycket nära till skogen.

Verksamheten varvas med fria och planerade aktiviteter där barnen deltar i planeringen. Utelek och social träning, såsom spel och lekar.

Innehållet hämtas ur läroplanen, skollagen, allmänna råd för fritidshem samt kommunens skolplan.

Rutiner:

  • Frukost kl. 07:30
  • Lunch på skolan
  • Mellanmål på eftermiddagen och frukt

Inskolningssamtal sker på hösten eller varje gång vi får ett nytt barn i vår grupp.

Vi som arbetar här är en förskolepedagog och två förskollärare.