Maria Fritids

Före och efter skoldagen  pågår fritidsverksamheten.
Under skoltid samverkar vi med skolan.
Verksamheten varvas med fria och planerade aktiviteter. Barnen deltar i planeringen/ utvärderingen.

Innehållet hämtas ur barnens önskemål och behov, Kvalitet för fritidshem, läroplanen och skollagen.

Under loven har vi heldagsomsorg. Vissa lov hänvisas till jourfritids.