Emmaskolans Fritids

Fritids strävar efter att ge möjlighet att prova på en mångfald av aktiviteter.

Leken utgör en central punkt; både i fri och styrd form. Fritids strävar efter att stödja barnen att utveckla ett mångsidigt lärande genom bild, rörelse,sång, musik,samtal,högläsning och tillgång till varierad litteratur.

Fritids strävar efter att vistas utomhus till stor del; dels i närmiljön men även i dess omgivande natur. Förutom lekparken ska naturen vara en plats för lek.

Fritids strävar efter ett demokratiskt arbetssätt, i vilken barnens delaktighet utgör den grundläggande delen. Barnen tar ansvar för att de ställer i ordning valda aktiviteter respektive städar undan efter sig.