Fritidshemmet

Fritidshemmet (6-13 år) kompletterar utbildningen i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan och särskilda utbildningsformer som skolplikt kan fullgöras i. Fritidshemmet möjliggör för vårdnadshavare att kombinera föräldraskap med arbete eller studier. Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande, erbjuda en meningsfull fritid och främja allsidiga aktiviteter och social gemenskap.

Elever kan vistas i fritidshemmet före och efter skolan. 

Ansökan om plats, uppsägning, inkomstuppgifter mm görs via e-tjänsten nedan

http://www.gellivare.se/Kommun/Barn--utbildning/Ansok-till-forskolafritidshem/

I vänsterspalten kan du läsa mer om fritidshem på de olika skolorna.

För en plats på fritidshemmet betalas en avgift enligt maxtaxan, se länk i högerspalten. 

Här kan du klicka och läsa mer om fritidshemAdministratörer

Hedskolan:
Maria Persson
Tel: 0970-818 404

Emmaskolan, Hakkas skola, Mariaskolan, Puoltikasvaara skola
Kristina Granberg
Tel: 0970-818 343

Tallbackaskolan
Siw Lundmalm
Tel: 0970-818 344

Myranskolan:
Jeanette Isaksson
Tel: 0970-818 040