EMMA-skolan

Emmaskolan vinterbildEMMA-skolan

EMMA-skolan i Mettä-Dokkas är en F-6 skola och ligger 3 mil sydost om Gällivare.
Barnen i vår skola kommer från omkringliggande byarna Alavaara, Ampiaslantto, Dokkas, Leipojärvi, Keskijärvi, Ullatti, Nilivaara och Granhult. I anslutning till skolan finns även Skogsgläntans förskola och EMMA-skolans Fritids.
Vi främjar hälsa på vår skola, och närheten till  skogen och naturen bidrar därför till att den fysiska uteaktiviteten är en naturlig del i vår verksamhet.

                                                                   Vår vision!Kontakt:

EMMA-skolan
Mettä-Dokkas 232
982 92 Gällivare
Fritids 0970-818521
Personalrum 0970-818522
Förskoleklass 0970-818572
Klassrum 0970-818573
Tel/Fax: 0975-201 41
e-post

Rektor
Sara Carlsson
Tel: 0970-81 80 13 
E-post

Förskoleklass-Fritids
Tel: 0975-200 63

Kök
Tel/Fax: 0975-201 36

Rektorsexp
Tel: 0970-180 13