Gällivare

2015/2016

DAGBARNVÅRDARE GÄLLIVARE
 

FÖRSKOLECHEF
Mikael Wekim                     0970-818 974

Administratör
Svea Johansson                         0970-818 918


Arbetstidslagen innebär 40 timmars arbetsvecka även för dagbarnvårdare. Det innebär att dagbarnvårdarna kan ha lediga dagar på sina scheman. Barnen är då hos sin reserv dagbarnvårdare. Ibland kan barnen få byta dagbarnvårdare under en dag, det sker i så fall alltid under samverkan tisdag eller torsdag.

Verksamhetsidé

Vi erbjuder barnomsorg i naturlig hemmiljö i liten barngrupp Barn och föräldrar ska må bra hos oss och känna glädje, vara trygga och uppleva god service. Vi serverar hemlagad mat med stor känsla för barnens behov.

Synsätt
Ni kan som förälder förvänta er av oss personal:
ärlighet och uppriktighet
serviceinriktad
god förebild
vi tar föräldrar och barn på allvar

Vi förväntar oss av dig som förälder:
att vara ärlig och uppriktig
respekt - noga med att meddela t ex ändrad arbetstid, ledighet, sjukdom, lämna övrig viktig information.

Rutiner och målsättningar

Hälsa
Vara ute en stor del av dagen
Dagliga promenader
Skidåkning
Pulkåkning
Cykling
Klättrar
Lek
Bollekar
Bad

Mål
Andas frisk luft
Få utlopp för sitt rörelsebehov, utveckla motoriken
Bygga upp sin kropp
Upptäcka naturen

 

Inflytande och delaktighet
Vi tar barnen på allvar
Barnen är med i planeringen av t ex. matsedel och olika aktiviteter.

Föräldrasamverkan
Föräldramöte en gång per år om så önskas
Utvecklingssamtal erbjuds om så önskas
Daglig kontakt vid lämning och hämtning
För att vi ska få en helhetssyn på barnet tycker vi att det är viktigt med
föräldrasamverkan, vi vill arbeta i samsyn med hemmet för barnens bästa.

LEK
Lek är allvar
Lek är barns arbete
Lek är lika viktigt som behov att äta och sova
Lek är nödvändigt för barns hela utveckling
Lek ger erfarenhet och kunskap
Lek är vårt sociala och kulturella beteendemönster
Lek skall tas på allvar


VIKTIGT ATT VETA

VISTELSETID, SCHEMA
Närvaroschema skall upprättas i samband med placeringen i familjedaghemmet och lämnas till dagbarnvårdaren.
Arbetstid och skälig restid.

FRÅNVARO
All frånvaro meddelas till dagbarnvårdaren Frånvarotid kan ej tas igen.

BARNS SJUKDOM
Barn med feber eller infektion skall inte lämnas till familjedaghemmet. Har barnet varit i kontakt med smittsam sjukdom av något slag meddelas detta snarast till familjedaghemmet. När barnet kommer tillbaka till familjedaghemmet måste barnet orka vara med i de dagliga aktiviteterna. Om barnet har huvudlöss måste barnet vara hemma och behandlas med schampo, som finns att köpa på Apoteket.
Magsjuka med kräkningar och/ eller lös avföring. Återgång till familjedaghemmet tidigast två dygn (48 tim) efter att kräkningarna och diarréerna upphört.

SJUKDOM I FAMILJEDAGHEMMET
Dagbarnvårdarna har ett vikariatssystem, vilket innebär att barnen har en reservdagbarnvårdare under ordinarie dagbarnvårdares frånvarotid.
Om dagbarnvårdaren blir sjuk har föräldrarna rätt att stanna hemma med ersättning från försäkringskassan, om annan barnomsorgstillsyn ej kan erbjudas. Om dagbarnvårdaren tar ut vård av eget barn eller barnbarn, då gäller ej ersättning från Försäkringskassan.

BARNOMSORG UNDER FÖRÄLDERS SJUKDOM, ARBETSLÖSHET ELLER FÖRÄLDRALEDIGHET
Familjedaghemsplatsen får nyttjas under förälders sjukdom den
tid man behöver. Vid arbetslöshet och föräldraledighet får platsen nyttjas 15 tim/vecka. Barnets schema görs i samråd mellan dagbarnvårdaren och föräldern.

ALLMÄN FÖRSKOLA 3-5 åringar
Barn har rätt till avgiftsfri förskoleplats fr o m höstterminen det år barnet fyller 3 år. Vistelsetiden är samma som vid arbetslöshet eller föräldraledighet.
Barn som endasrs har allmän förskoleplats har inte rätt till förskola under grundskolans lovdagar. Se läsårsplan www.gallivare.se
http://www.gellivare.se/Kommun/Barn--utbildning/Relaterade-lankar/Lasarsplan1/

MÅLTIDER
Antalet måltider anpassas efter vistelsetidens längd. Vid heltidsplacering erhåller barnet frukost, lunch och mellanmål.

Frukost ca.

kl. 08.00-08.30

Lunch ca

kl. 11.00-11.30

Mellanmål ca

kl. 14.00-14.30

 

Middag serveras till barn som har behov av barnomsorg kvällstid.

LEKMATERIAL

Det är bra om barnet får ta med sig någon trygghetsleksak hemifrån. T.ex. ett mjukdjur till sovstunden. Dagbarnvårdaren erhåller ett kommunalt bidrag årligen för inköp av lekmaterial.

KLÄDER OCH UTRUSTNING
Barnen skall kunna vistas ute dagligen. De behöver därför oömma och lämpliga kläder för all sorts väderlek, som t.ex galonkläder och stövlar. Barnen skall även ha med sig ombyten av kläder. Märk barnens kläder för att undvika förväxling.

Medtag hjälm så ditt barn har när barnet cyklar, åker leksaksbil etc.

Kommunen tillhandahåller vagnar, spjälsängar, matstolar och blöjor i familjedaghemmet.

 

SEKRETESS
Dagbarnvårdaren omfattas av sekretesslagen. Detta innebär att inga uppgifter om barnen och deras hemförhållanden får lämnas ut till obehöriga.

OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING
Alla barn som har plats i kommunal barnomsorg är kollektivt olycksfallsförsäkrade. Försäkringen omfattar olycksfall som inträffar dygnet runt.

UPPSÄGNING
Uppsägning av plats skall göras på en särskild blankett som finns hos assistenten för rektorsområdet. Uppsägningstiden är 1 månad.

AVGIFT
Avgiften baseras på den sammanlagda bruttoinkomsten och antalet barn. Se särskild avgiftstaxa

KOM IHÅG:
Att lämna ditt hemtelefonnummer och numret till din arbetsplats. Meddela dagbarnvårdaren om barnet är sjukt eller kommer att vara bortaav annan anledning. Meddela dagbarnvårdare och assistenten på området. Om du får ändrade arbetstider, om du byter efternamn, adress och telefonnummer, om du får ändrade arbetstider, om du byter efternamn, adress och telefonnummer eller om du får ändrad inkomst.

GROVPLANERING
Samverkan: tisdagar kl. 12.00-16.00 och torsdagar kl. 07,00-12.00 i Lapphärberget

Hösten 2015
* Inskolningar
* Haloween
* Julfest i december
* Badhuset

Våren 2016
* Ev. julgransplundring
* Alla hjärtans dag, februari
* Fettisdag, februari
* Våffeldagen, mars
* Skidlopp
* Påskaktiviteter
* Familjedaghemmens dag, 11 juni
* Avslutning samverkan 1 juni
* Samverkansdag 13 juni