Praktisk information

Vi äter på följande tider
Frukost 08.15
Lunch 11.15
Mellanmål 14.15

Har ditt barn någon allergi, tala om det för oss så ordnar vi specialkost.

Öppettider
För närvarande har vi öppet 6.00-18.00.
Under läsåret 2020/2021:
Öppnings-/stängningsavdelning: Siken
Öppningsavdelning på fredagar: Öringen

Vistelsetid
För barn till arbetssökande/föräldralediga, 15 timmar per vecka.
För barn som har allmän förskola, 15 timmar per vecka. 

Föräldraråd
Vi har föräldraråd några gånger per år. Där deltar föräldrarepresentanter från varje avdelning och personal samt förskolechef.   

Samordnad förskoleverksamhet
Förskolan hålls stängd alla röda dagar, påsk-, pingst-, midsommar-, jul-, nyårsafton.
Samordnad förskoleverksamhet finns för den som har behov av omsorg under planeringsdagar, mellandagarna jul/nyår samt ett antal veckor under sommaren. Se läsårsplan för specifika datum. Då är alla kommunens förskolor sammanslagna på ett ställe, vilken förskola vi vistas på varierar från år till år. Barn- utbildning- och kulturnämnden beslutar årligen vilka dagar och veckor som berörs.

Information
Tag gärna del av den information som sätts upp på avdelningens anslagstavla.

Frånvaro
KOM I HÅG att meddela oss om ert barn blir sjuk, ledig eller får ändrad vistelsetid. Det är viktigt för oss att veta så att matbeställningar (specialkost extra viktigt), vikarieanskaffning och aktiviteter ska fungera.

Uppsägning
Om ni ska säga upp förskoleplatsen skall detta göras skriftligen en månad före sista dagen ni vill nyttja platsen.

Abonnemang
Om ni ändrar abonnemang på barnets vistelsetid meddela detta till Karolina Wåhlström, tel 0970-818918.

Vid sjukdom
Barnets allmäntillstånd är avgörande för om barnet kan vistas i förskolan, det måste orka med de vardagliga aktiviteterna både inom- och utomhus. Har barnet haft en infektion behöver det återhämta sig någon dag för att orka med en ”arbetsdag” på förskolan.

Riktlinjer för när barnet bör vara hemma, vid:
- Feber. Återgång till förskolan efter ett feberfritt dygn hemma
- Om barnet är feberfritt men inte orkar med de vanliga aktiviteterna på förskolan
- Hosta som håller barnet vaken om nätterna
- Vattkoppor i början av sjukdomen då barnet har feber och är allmänpåverkat
- Magsjuka med kräkningar och/eller lös avföring. Återgång till förskolan tidigast två dygn (48 tim) efter att kräkningarna/diarréerna upphört
- Obehandlad halsfluss eller då antibiotikabehandling pågått mindre än två dygn
- Akut ögoninflammation
- Svinkoppor tills alla sår har läkt eller antibiotikabehandling som pågått kortare tid än två dygn.

(Källa: Norrbottens läns landstings smittskydd)

Tänkvärt
Barnen bör ha praktiska och oömma kläder för ute- och innebruk. Även extrakläder för ombyte. Tänk på att märka barnens alla kläder!