Förskola och pedagogisk omsorg

Förskolan är en pedagogisk verksamhet för barn i åldrarna ett till fem år vars vårdnadshavare arbetar, studerar, är föräldralediga eller arbetssökande. I förskolan arbetar förskollärare och barnskötare som har i uppdrag att främja barns lärande utifrån de mål och riktlinjer som anges i förskolans läroplan och skollagen. Förskolan är det första steget i det svenska utbildningssystemet.

Gällivare kommun har 14 förskolor. I augusti 2020 startade Gällivare kommuns första tvåspråkiga avdelning i finska och meänkieli på Älvens förskola. I kommunen finns två privata förskolor. Dundrets förskola – Ur och skur, bedrivs som ett föräldrakooperativ och Skierri förskola bedrivs av Sameskolstyrelsen. Pedagogisk omsorg innebär att personal tar emot barn i sitt eget hem eller i lokal. När ordinarie personal inte arbetar finns tillgång till någon av de andra i arbetslaget inom området. Pedagogisk omsorg arbetar efter Skolverkets allmänna råd.

Kontaktuppgifter till förskolorna hittar du i vänstermarginalen på denna sida.

På skolverkets sidor finns mer information om förskola

Samlad information "Välkommen till förskolan i Gällivare kommun"