Skolsköterska och Skolläkare

Uppdraget för Elevhälsans medicinska insats är att på olika sätt verka för en hälsofrämjande livsstil.

Huvuduppdragen är :

  • Hälsobesök
  • Vaccinationer
  • Förebyggande och hälsofrämjande arbete
  • Enklare sjukvårdsuppgifter

I hälsobesöket ingår hälsoundersökning och samtal om livsstilsfrågor.

Hälsobesök erbjuds i:

  • Förskoleklass
  • År 2
  • År 4
  • År 7
  • År 1 gymnasiet

Vi erbjuder vaccination enligt svenskt nationellt program.
Läs mer på Barnvaccinationsprogram – Allmänt program för barn — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

 

Skolsköterskan samverkar med interna och externa aktörer.

Skolsköterskan är legitimerad sjuksköterska med vidareutbildning till specialistsjuksköterska med inriktning mot hälso-och sjukvård för barn och ungdomar eller distriktssköterska.

Skolläkare har regelbundet mottagning på skolorna. Besök till skolläkare bokas vid behov av skolsköterskan.

 

 Skolsköterskor:

Eva Beyron
Mariaskolan och Puoltikasvaara
Tel: 0970-818 444

Linda Lagnestig
Sjöparsskolan, Myranskolan, Hakkas och Dokkas skola
Tel: 0970-818 354

Anne Ilskog
Lapplands gymnasium 
Tel: 0970-818 467

Annica Hellström
Medicinskt ledningsansvarig skolsköterska
Sjöparksskolan
Tel: 0970-818 851

Annica Lundkvist
Hedskolan
Tel: 0970-818 716 

Ann-Charlotte Hallén

Tallbackaskolan 

0970-818708

Skolläkare:
Besök till skolläkaren bokas genom skolsköterskan.