Skolpsykolog

Skolpsykologen bidrar till att främja elevens lärande, hälsa och utveckling genom insatser på organisation, grupp och individnivå.  Skolpsykologens arbete inriktas på att stödja det pedagogiska arbetet med det psykologiska perspektivet.

Skolpsykologen arbetar med:

  • konsultation och handledning
  • utbildningsinsatser
  • psykologbedömning inför ett eventuellt mottagande i särskolan