Centrala Elevhälsan

Elevhälsan skall ses som ett tvärprofessionellt verksamhetsområde där medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser ingår och är en del av skolans lärandeuppdrag och det samlade arbetet för en god hälsa. Vi arbetar främst förebyggande och hälsofrämjande. Elevhälsan ska stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. Insatserna skall utgå från ett barnperspektiv, barnets perspektiv och barnrättsperspektiv.

Sekretess  i skolan inom elevhälsa regleras av offentlighets- och sekretesslagen, OSL och Hälso- och sjukvårdslagen, HSL.

Verksamhetschef:

  • ansvarar för den centrala elevhälsans organisation, samordning och planering av insatser.
  • är rådgivande till Barn-, utbildning- och kulturförvaltningens ledningsgrupp utifrån elevhälsa.
  • arbetar med övergripande utvecklingsuppdrag inom förvaltningen samt samverkar med interna och externa aktörer.
  • arbetar med att utveckla elevhälsa enligt skollagen, hälso-och sjukvårdslagen, kommunens modell för målstyrning, folkhälsoplanen och barnkonventionen.

Administratör:

  • bistå verksamhetschef med administration av centrala elevhälsan.


Kontakt:

Föreningsgatan 4
982 31 Gällivare

Verksamhetschef
Riitta Kotavuopio Olsson
Tel:  0970-81 86 53

Administratör:
Pernilla Öqvist
Tel: 0970-818 192
E-post