Barn & utbildning

I Gällivare finns ett brett utbud av utbildningar och fritidsaktiviteter som är viktigt för ett attraktivt samhälle. Verksamheterna styrs av lagar, förordningar och politiska ambitioner och målsättningar.

De flesta utbildningsverksamheter i Gällivare kommun inom förskola och grundskola bedrivs av barn- och utbildningsförvaltningen. Utbildning på gymnasienivå och vuxenutbildning bedrivs av Lapplands kommunalförbund. I kommunen finns också förskolor och grundskolor som bedrivs i enskild regi.

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för kommunens verksamheter inom förskola, pedagogisk omsorg, anpassad grundskola och grundskola med förskoleklass och fritidshem. Även elevhälsan är en del av nämndens verksamhet. 

Barn- och utbildningsnämnden har antagit ett övergripande mål som lyder: 

"Vi skapar Sveriges bästa skola."

I vänsterspalten hittar du mer information som rör barn och utbildning Gällivare kommun.