Utställning med Lemmelkaffe”Öppna den lilla dörren i hjärnan. Den du fick lära dig stänga. Där finns det vi nu söker. Vi belönar det oklara. Vi tillber det konstiga. Vi prisar det vi inte kan förstå.” Utställningen pågår till den 6 februari.

Välkomna!