Pågående detaljplaner

Antagande, detaljplan för Höken 6, 8 och 9 m.fl. 

Antagande, detaljplan för centrala Malmberget etapp 1, kvarteret Entitan, Duvkullan m.fl. (överklagad)

 

Antagande, detaljplan för nordvästra Malmberget etapp 2, Välkommaskolan m.fl. (överklagad)

 

Antagande, detaljplan för del av Gällivare 22:24 m.fl.

Länk till detaljplaner som varit ute på samråd/granskning

Skip Navigation Links.