Projektavdelningen

Samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen
E-post
Tel: 0970-81 80 00 vx

Dan Johansson
T.f. förvaltningschef
E-post

Torbjörn Tuoremaa
Projektledare
E-post

Martin Lantto (föräldraledig)
Projektledare

Anette Waara
Projektledare
E-post

Stefan Olofsson
Projektledare
E-post 

Moa Rinnefelt
Projektingenjör
E-post 

Anne-Laure Magnor
Projektledare
E-post

Åsa Waara (föräldraledig)
Attraktivitetsutvecklare