Projektavdelningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen
E-post
Tel: 0970-81 80 00 vx

Bo-Göran Bäckfors
Projektchef
E-post

Anders Ömalm
Projektledare
E-post

Martin Lantto
Projektledare
E-post

Anette Waara
Projektledare
E-post

Hannah Edenbrink Andersson
Projektadministratör
E-post