Planeringsavdelningen

Samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen
E-post
Tel: 0970-81 80 00 vx

Marcus Zetterqvist
Planeringschef
E-post

Magnus Mathiasson
Mark- och exploateringssamordnare
E-post

Linn Palo
Plan- och markhandläggare
Tel: 0970-81 82 68
E-post

Sofie Rynbäck
Plansamordnare
Tel: 0970-81 80 54
E-post

Josefin Ekbäck
Planarkitekt
Tel: 0970-81 80 57
E-post

Sanna Johansson
Samhällsplanerare
E-post

Mattias Heikkilä
Utredningsingenjör
E-post

Mirkku Korolainen
GIS-ingenjör
E-post

Henrik Lindmark Burck
GIS-samordnare
E-post